SVIEČKOVÉ RITUÁLI

 

 

Jednoduchá technika, ktorá existuje už niekoľko storočí. Potrebujeme priestor, v ktorom môžu sviečky bezpečne dohorieť. Potrebujeme farebné sviečky a nehorľavé svietniky. Keď chceme s intenzívnieť silu kúzla môžeme prikladať patričné kamienky

ku sviečkam. Sú dôležite farby sviečok  a každá farba ma iný význam. Ak pri mágii používame sviečky, je dobré poznať význam farieb, aby sme mohli vybrať sviečky, ktoré pomôžu nášmu zámeru.

 

Biela: čistota, svetlo, spiritualita, pravda, úprimnosť, očista

 

Ružová: láska, náklonnosť, romantika, milostný vzťah, spolupatričnosť, duchovné prebudenie, liečenie ducha


Modrá: múdrosť, ochrana, pochopenie, šťastie, pokoj , vernosť, pohoda, harmonia, trpezlivosť, inšpirácia, pravda


Červená: fyzická sila, zdravie, energia, odvaha, sila vôle, sexuálna energia, víťazstvo


Zelená: hojnosť, plodnosť, šťastie, úspech, ,  štedrosť, veľkodušnosť, peniaze,  blahobyt, regenerácia, rovnováha


Žltá: intelekt, predstavivosť, sila mysle, tvorivosť, príťažlivosť, inšpirácia, sebaistota, činy, zmeny, koncentrácia


Oranžová: príťažlivosť, prispôsobivosť, povzbudenie, zmeny, pozitívny obrat, privolávanie pozitívnych vecí


Fialová: múdrosť, nadzmyslové schopnosti, pokrok, pocty , duchovné spojenia, úspech, idealizmus, ochrana, predpoveď budúcnosti, odohnanie negatívnych energii


Purpurovú: rýchle zmeny, liečenie, vznikajú vysoké vibračné energie, posilňuje a urýchľuje pôsobenie mágiu sviečok preto sa zapaľuje s inými sviečkami, pôsobí proti negatívnym energiám


Indigová: vyrovnanie karmy, chráni od ohovárania, klamstiev a konkurencie, negatívnej energie,  neutralizuje čiernu mágiu, pomáha pri meditácii.


Hnedá: rovnováha, pevnosť rozhodnutí, stabilita, koncentrácia, intuícia, lákanie financií, posilňuje živly zeme


Sivá: zahmlieva skutočnosti pred zrakom iných ľudí


Strieborná: meditácia, zastaví a odkloní negatívne sily, rozvíjanie nadzmyslových schopností, víťazstvo


Zlatá: šťastie, intuícia, pochopenie, prilákanie vyšších vplyvov, urýchľuje zásah šťasteny, pomoc pri predpovediach budúcnosti ,privoláva úspech


Čierna: spútava negatívne energie, ruší vplyv čiernej mágie, ničí negatívne myšlienkové formy, ochrana, uvoľnenie a posilnenie vôle.

 


Ak je vonku búrka, alebo sa schyľuje k búrke, zapáľte posvätenú sviecu, ak ju nemáte, tak zapáľte bielu sviečku. Poproste Anjelov a vyššie božstvá o ochranu vás a vášho príbytku.Sviečka, ktorá počas rituálu zhasne, môže naznačovať, niečo o ukončení, ale aj môže varovať pred negatívnou situáciou, treba poprosiť intenzívnejšie o ochranu ak sa to stane. Môže pri rituáli byť prítomný aj duch, ktorý potrebuje vašu pomoc a preto zháša sviečku, aby upozornil na seba.Sviečkové obrady nám pri vyslovení želania pomáhajú vyniesť cez energiu plameňa, alebo dymu prosby a priania do vyšších sfér.Oheň je živel, ktorý vyžaruje teplo, má tvorivú energiu a prináša svetlo, známe slová z Biblii ,,Buď svetlo´´ zrod života cez oheň na našej planéte. Slnko priraďujeme k energii ohňa. Božstvá minulých civilizácií spájali so slnkom a ohňom. Oheň dáva energiu civilizovanému spôsobu života. Plamene ohňa sa už od pradávna používajú na rôzne obrady.  Oheň a dym bol využívaný na veštenie, čarovanie a liečenie. Kmene mnohých starobylých národov majú svoje rituály, ktoré sa prevádzali pri ohni. Šamani robia s ohňom ochranné a očistne ceremónie. V slovanskej kultúre je známi zvyk pálenie jánskych ohňov. Oslavuje sa letný slnovrat, štyri vatry sa rozložia na všetky svetové strany a cez ne sa skáče, kto preskočí je ohňom očistený. Niektoré národy spaľovali a spaľujú svojich mŕtvych. Sviatok všetkých svätých, počas ktorého sa pália sviečky je tiež určitý rituál spomienky a očisty. Plameň sviečky očisťuje , navodzuje pokojnú atmosféru. Keď sú slávnostne  situácie pri každej je plameň sviečky. Zamysleli ste sa prečo to je tak? Pre to ,aby zvýraznilo atmosféru a zároveň , aby sa očistil priestor od negatívnych energií. Zároveň, aby očisťoval a chránil aj ľudí, ktorí sú v miestnosti. V rozprávkach, legendách, hrdina ide cez skúšky, ktoré musí prejsť. Spojitosť s ohňom býva skúška, ktorá preverí vnútornú hodnotu a silu hrdinu, či má dostatok vitality, vášne, zanietenia, optimizmu, doslova či sa vie osoba zapáliť pre danú vec a mať dostatok energie dotiahnuť vec do zdarného zrealizovania.Nech každú bytosť napĺňa tvorivý oheň, nech sa zapáli mnoho pozitívnych plánov, ktoré dovedieme do zdarného naplnenia. Nech nás chráni oheň Božskej múdrosti a obklopuje najsilnejší oheň, oheň lásky.
  Poznajme v sebe komnatu, kde sídli oheň našej múdrosti, svetlo našej radosti, nastavme sa na podvedomej úrovni nášho napredovania. Stagnácia je vädnutie, inšpirácia je rast. Ježiš povedal: ,, Kto chodí vo dne nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohto sveta. Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom nieto svetla.´´ Kráčajme v svetle, aby naše kroky boli bezpečné, pod ochranou múdrych sprievodcov.Sila troch plameňov

Potrebujeme: 3sviečky: 1bielu, 1ružovú,1 bledunko modrú spolu ich zapálime a poprosíme 3x :,,Prosím Ťa Archanjel Michael pomôž mi cez plameň týchto sviečok očistiť negatívnu energiu okolo mňa a prosím Ťa navoď okolo mňa energiu lásky, pokoja , harmónie, zdravia a prosperity´´ pozorujte plamene sviečok , predychávajte hlbšie, pokojne sa modlite modlitby, ktoré prídu na vašu myseľ. Potom sa poďakujte Archanjelovi.

Týmto sviečkovým rituálom môžeme otestovať svoje prostredie. Keď súčasne zapálime rovný druh sviečok, teoreticky by mali horieť súčasne, ale mnoho krát tomu tak nie je. Mne osobne sa stalo, že ružová sviečka horela veľmi rýchlo a kým biela a modrá sviečka boli ani nie v polovici, ružová už bola úplne vyhorená, nahradila som ju inou ružovou, síce menším druhom sviečky, ale aj tá vyhorela oveľa skôr. Keď som potom dala znovu ružovú sviečku toho istého druhu, tak až táto ostala horieť a biela a modra dohoreli. Čudovala som sa , že až taká veľká spotreba ružovej, farba lásky, partnerských vzťahov, celkove medziľudské vzťahy. Vtom období som mala veľa klientov, ktorí mali problémy v partnerstve. Ak bude horieť rýchlejšie biela sviečka potrebujete očistu vy, alebo ľudia, ktorí bývajú s vami pod jednou strechou. Naznačuje to aj priestor, v ktorom zžijete treba očistiť. Ak bude horieť rýchlejšie ružová chýba láska, súlad v partnerstve, pochopenie v medziľudských vzťahoch. Keď rýchlejšie zhorí modrá sviečka nedostatok harmónie a nesprávna komunikácia,  rýchlejšie horenie modrej sviečky môže naznačiť aj  to, že treba viacej vzdelávania pre tých ktorí sú okolo. Odporúčam tento očistný rituál. Kľukne si niekedy len tak aj bez slov zapáľte spojenie týchto troch plameňov. Ich pôsobenie upokojí aj unavenú osobu a posilní auru. Očistí a posilní energie priestoru.Očistný rituál za pomoci Archanjelov a modlitby.

Potrebná je tenšiu biela sviečka približne desať cm, pôjdete na miesta ktoré sú vysvätené, do kostola, pred kostol, kaplnky, pútnické miesta, vysvätené kríže, sochy venované svätcom. V žiadnom prípade nechoďte na cintorín, takýmto miestam sa vyhnite. Zapálite sviečku, poprosíte :,,Prosím Ťa Archanjel Michael očisti negatívne energie okolo mňa a prosím ŤA navoď okolo mňa energie lásky, radosti, šťastia, zdravia, prosperity.´´ prosbu zopakujte trikrát. Potom sa modlite modlitby, ktoré prídu na vašu myseľ, alebo čítajte z modlitebnej knihy, biblii. Keď zo sviečky od horí viac ako polovica, poďakujete sa Archanjelovi. Očista je ukončená, pocítite sa ľahšie a slobodnejšie, akoby z vás opadlo niečo ťaživé. Netreba sa báť ak by sviečka zhasla, alebo keby tieklo po sviečke niečo čierne, pokojne stojte, seďte, kľačte, akú koľ vek polohu zaujmete je na vás. Ste pod ochranou, budete na mieste, ktoré je vysvätene a je chránené. Dĺžka očisty je individuálna u každého je to iný čas.Očista energetických blokov domu
  Táto očista mi bola nadiktovaná  Archanjelom Michaelom pri liečení jednej mojej klientky.

Položíme do stredu domu alebo bytu... podotýkam presne určeného  bodu stred ...kameň KRIŠTAL  je potrebný väčší kamienok, lebo bude on vlastne ako by filtrom do budúcna tej negatívnej energie. Sledovať  vnútro kamienka. Po nejakej zmene ako praskliny, alebo zmena sfarbenia radšej kamienok nahradiť iným a pôvodný odniesť preč z domu. Postavíme sa tvárou ku vchodovým dverám a máme v ruke zapálenú bielu sviečku symbolicky urobíme kríž na dverách  prežehnáme ,,V mene otca i syna...........a poprosíme Archanjela Michaela: ,,Prosím Ťa Archanjel Michael stoj pri mne a pomôž mi očistiť  môj príbytok." Pomodlíme sa 5x modlitbu  Otčenáš.... a 5x Zdravas ....ak Vaša viera nemá túto modlitbu tak potom 10x Otčenáš ak ste úplne iného vierovyznania modlite sa svoju modlitbu, ale Archanjela pozvite na pomoc.

Potom ideme smerom po pravej strane ruky, proti smeru hodinových ručičiek.  Prídeme k prvému kútu a tiež ho prežehnáme a pomodlíme sa .Všetky kúty a okná a dvere prežehnáme so zapálenou sviečkou ako vchodové a pomodlíme sa pri všetkých bodoch 5x Otčenáš ....a 5x Zdravas... v každom jednom kúte a pri každých dverách a okne. Vrátime sa postupne späť  ku vchodovým dverám. Keď máme v dome všetko vymodlené presunieme sa so zapálenou sviečkou do presného stredu domu alebo bytu. . Keď sme už v strede pri Krištáli aj so sviečkou znovu sa pomodlíme 5x Otčenáš.... a 5x Zdravas..., ale keď je pocit intenzívny ,že ešte sa treba modliť tak pokračovať, ak nie tak už len ukončíme a poďakujeme sa Archanjelovi Michaelovi za pomoc.

Očistný rituál očistí priestor od nahromadenej negatívnej energii z minulých situácii, hádky, nevhodné návštevy, nesprávne myšlienkové pochody. Zároveň pôsobí ako ochrana priestoru a pôsobí na ľudí, ktorý sa budú pohybovať v priestore, pôsobenie je na harmonizáciu. Ochrana vyžaruje pokoj a uvoľňuje  atmosféru, navodzuje vnútorný stav spokojnosti a samozrejme to ma pôsobenie na zlepšenie zdravotného stavu. Vytvára pozitívne vibrácie na zlepšenie medziľudských vzťahov a aj prísun finančných prostriedkov a prosperity do rodiny.Sviečková očista

Zapálená sviečka najlepšie biela, keď je už  stabilný  a silný plameň,  dlane ruky pomaličky ponad plameň pohybujeme a pozorujeme čo cítime. Ak cítime smrad, alebo väčší dym to sa spaľuje zla negatívna energia, pozorujte aj zafarbenie rúk či sú nie od dymu ak áno treba si ich očistiť pod tečúcou teplou vodou. Niekedy ostanú ruky úplne čisté, ale v niektorých prípadoch úplne čierne, zadymené. Mali  by sme sa  častejšie takto očisťovať, pretože negatívne energie sú neviditeľné, ale za ich vplyv môže mať za následok aj nervozitu, negativistické postoje a v neposlednom rade môže negatívne vplývať aj na zdravie.Choroba, je spôsobovaná na fyzickej úrovni pôsobením negatívnych energií, ktoré pôsobia zvnútra, cez naše pocity, emócie a z vonku pôsobením iných na našu Auru. Vedecky je dokázané, že mnoho ochorení je spôsobené vírusmi, parazitmi. Z duchovného pohľadu pôsobia za tým tmavé negatívne vibrácie. Anjel Sabrael pomáha odstrániť impulzy a pôsobenie negatívnych energií. Zapálime bielu sviečku a poprosíme: ,,Prosím Ťa Anjel Sabra-el vyšli svoj silný lúč, ktorý svojím svetlom ožiari tmavé kúty v mojom tele. Prosím nech Tvoje očistné svetlo zasvieti do každej bunky v mojom tele. Prosím Ťa Anjel Sabra-el nastav moje telo na krásne vibrácie zdravia, dodaj mu silnú ochranu, urob moje telo chrámom lásky.´´ Prosbu opakujeme tri krát.Manželské, partnerské spolužitie dvoch partnerov je o vyspelosti duší. Na vytvorenie pevného a zdravého, harmonického súzvuku medzi dvomi je potrebné, aby sa duše stretli so spoločnými skúsenosťami a s láskou viackrát, vo viacerých životoch. Jeden spoločný život niekedy nestačí vybudovať si spolupatričnosť.

Pomôžme vzťahu tým, že vytvoríme pozitívne vibrácie. Jeden s partnerov, alebo aj obidvaja môžu naladiť pozitívne energie. Vyskúšajte cez sviečky a modlitbu naladiť uvoľňujúcu energiu. Potrebujeme spoločnú fotku dvoch partnerov, na ktorej je zobrazené celé telo obidvoch partnerov. Položíme fotku vodorovne a okolo dáme sviečky do pyramídového tvaru, jednu sviečku nad hlavu s odstupom približne 10 cm,  dve ku krajom fotky, jednu na pravý roh a druhu na ľavý roh a tiež s odstupom približne 10 cm. Poprosíme Anjela Lásky o pomoc, očistu a naladenie viacej lásky do vzťahu. ,, Prosím Ťa Anjel Lásky o pomoc a očistenie nášho partnerstva. Prosím vnes do nášho vzťahu lásku, dôveru, úctu, toleranciu.´´ Prosbu zopakujeme tri krát , potom sa modlime modlitby, kým sviečky nevyhoria. Môže sa prerušiť a opakovať znovu.
Čakrové sviecky
Páliť špeciálne sviečky, na tele človeka, je to metóda overená tisícročiami. Horiaca sviečka priložená na ľudské telo, vyťahuje nežiaduce látky, toxíny, chorobné zárodky, rôzne druhy energetických útvarov .

Čakrové sviečky uzdravujú na telesnej, duchovnej a energetickej úrovni. Pomáha pri: zápalových procesov, pri bolestiach, majú uvoľňujúce účinky a pôsobia aj pri očiste energetického charakteru. Chorobné stavy blokujú životnú energiu, pálením čakrových sviečok sa pomôže znovu uvoľniť tok životnej energie. Čakrové sviečky sú vo farbách jednotlivých čakier, a každá má špecifický účinok.

Vrele odporúčam túto liečivú metódu, vyskúšala som ju a vždy to malo super efekt. Je, ale veľmi dôležité prosiť o pomoc vyššie sféry pri pálení čakrových sviečok. Nie je vhodné, aby v miestnosti bolo viacej ľudí, najlepšie len dvaja, liečiteľ a liečený. Ten deň, keď sa ide aplikovať táto liečivá metóda je dobré sa zdržať mäsitých a mliečnych pokrmov. Odporučila by som diétnejšie a striedmejšie stravovanie v ten deň.,,Očista cez sviečky a za pomoci Archanjela Michaela´´

potrebujeme Tri biele sviečky rovnakej kvality a veľkosti. Nájdeme pokojne miesto a v deň, ktorý sa budeme pôstne stravovať si urobíme túto očistu:

Zapálime 1 sviečku a povieme:,, Prosím Ťa Archanjel Michael pomôž mi pri tejto očiste , zapaľujem tuto sviečku za očistu mojej minulosti. ´´

Zapálime 2 sviečku a povieme:,, Prosím Ťa Archanjel Michael pomôž mi pri tejto očiste , zapaľujem tuto sviečku za očistu mojej prítomnosti .ˇˇ

Zapálime 3 sviečku a povieme:,, Prosím Ťa Archanjel Michael pomôž mi pri tejto očiste , zapaľujem tuto sviečku za očistu mojej budúcnosti.´´.

potom v stave pokoja a bez bezmyšlienkovitom nastavení hlbšie pre dýchavajte, alebo vyslovujte vrúcne slová modlitby.
Pozorujte ako horia sviečky. Tá ktorá je pokojne horiaca je dobrým znamením, ale ta čo prská a veľmi tmavý dym ide, tým dáva na javo , že je niečo problematické v tej oblasti ktorú symbolizuje. Na konci sa poďakujte Archanjelovi Michaelovi.